Pletené polyesterové
viazacie pásky
v štandardných a neštandardných prevedeniach
PRODUKTY
Polyesterové viazacie pásky typu PrESS sme špeciálne vyvinuli pre účely fixovania objemu lisom stlačeného materiálu (PET flaše, LPDE fólie, penové hmoty a iné ľahké materiály), ktorý je potrebné pred prepravou stlačiť, aby sa zvýšila hmotnosť prepravnej jednotky.

Náklady na prepravu zlisovaných balíkov od zberateľov odpadu k jeho spracovateľom sú dnes dôležitým ekonomickým faktorom. Čím sú balíky lepšie zlisované a zafixované, tým sú náklady na ich prepravu nižšie. Vozidlá prepravujúce nedostatočne zlisované a zafixované balíky sú často pri plnom objemovom vyťažení  hmotnostne vyťažené len na polovičnú kapacitu. Pri dobre stlačených a zafixovaných balíkoch je možné zvýšiť množstvo prepravovaného materiálu až o jednu tretinu, teda napríklad odviesť tovar do cieľa namiesto troch kamiónov len dvomi. Takýmto spôsobom je možné ušetriť náklady spojené s prepravou jedného kamióna na danej ceste.

PrESS pásky vďaka svojim vlastnostiam zabraňujú stlačenému balíku k jeho prirodzenej tendencii rozpínať sa počas prepravy. Šírka všetkých PrESS pások (vrátane tých s vysokou pevnosťou) je do 15 mm, čo uľahčuje navádzanie pásky v lise. Nevyžadujú spony, viažu sa  na uzol. Sú špeciálne impregnované tak, aby ostali mäkké, ale zároveň nekĺzali v uzloch.

PrESS
polyesterové pletené viazacie pásky

Štandardné prevedenia
Copyright© PUTO s.r.o.    |    Tvorba web stránok
tvorba web stránok
Typ pásky Pevnosť
[N]
Návin
[m]
Priemer dutinky
[mm]
Hmotnosť
[kg]
Balenie
[ks]
PrESS 320 3 200 500 75 3,3 4
PrESS 420 4 200 500 75 4,8 4
PrESS 500 5 000 500 75 5,8 4
PrESS 800 8 000 425 75 7,5 4
PrESS 1000 10 000 300 75 6,5 4
úvod  |  kontakt